ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
20 năm Olympic cơ học toàn quốc 1989- 2008 sức bền vật liệu
Tác giả: Phạm Ngọc Khánh, Hoàng Xuân Lượng, Lê Ngọc Hồng
Nhà XB: NXB. Xây dựng
Năm XB: 2014
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 5
Hiện có: 5

Giới thiệu nội dung:

Cuốn sách bao gồm đề thi và đáp án Olympic cơ học toàn quốc(1989-2008) và phần bài tập chọn lọc có các nội dung chủ yếu sau: kéo đúng tâm, trạng thái ứng suất, đặc trưng hình học, xoắn thanh thẳng, uốn phẳng, chuyển vị của dầm chịu uốn, chịu lực phức tạp, ổn định của thanh chịu nén đúng tâm, tải trọng động


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: 01494638999 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 620.112076 Chuyên ngành: 620.Công nghệ và hoạt động liên hệ
Số Cutter: P43 Khoa: Khoa Xây dựng
ISBN: Giá tiền: 114
Số trang: 355 Kích thước: 24cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
620.112076
P43
01494638999
620.112076
P43
206


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center