ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Economics
Tác giả: McConnell Brue
Dịch giả: Principles,problems, and Plicies
Nhà XB: Irwin McGraw-Hill
Năm XB: 1998
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có:

Giới thiệu nội dung:

his book contains six parts: An introduction to economics and the economy; Microeconomics of product markets; Microeconomics of resource markets; Microeconomics of Government; Microeconomics issues and policies; and International economics and the world economy.

Từ khoá: Economics

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: E1494578020 Danh mục:
Mã Dewey: 338.5 Chuyên ngành: 338.Sản xuất
Số Cutter: M33 Khoa: Khoa Tài chính kế toán
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 0 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
338.5
M33
E1494578020
338.5
M33
E36


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center