ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập trắc địa
Tác giả: Phạm Văn Chuyên
Nhà XB: NXB. Xây dựng
Năm XB: 2012
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 5
Hiện có: 5

Giới thiệu nội dung:

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập trắc địa là quyển sách bao gồm các nội dung trọng yếu sau: định vị điểm, định hướng đường thẳng, bản đồ địa hình, sử dụng bản đồ, máy kinh vĩ, máy vi nô, lưới khống chế mặt bằng,...


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: H1494571904 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 526.076 Chuyên ngành: 526.Địa lý toán học
Số Cutter: P43 Khoa: Khoa Xây dựng
ISBN: Giá tiền: 63
Số trang: 189 Kích thước: 27cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
526.076
P43
H1494571904
526.076
P43
H86


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center