ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Automobile electrical and electronic systems : automotive technology : vehicle maintenance and repair
Tác giả: Tom Denton
Nhà XB: Routledge
Năm XB: 2012
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 6
Hiện có: 6

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: A1492064875 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 629.2 Chuyên ngành: 629.Các ngành kỹ thuật xây dựng khác
Số Cutter: T66 Khoa: Khoa Điện - Điện tử - Công nghệ Ôtô
ISBN: 9780080969428 Giá tiền: 0
Số trang: 703 Kích thước: 28cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: 4 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
629.2
T66
A1492064875
629.2
T66
A98


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center