ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện
Tác giả: Trần Quang Khánh
Nhà XB: NXB. Y học
Năm XB: 2012
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 5
Hiện có: 5

Giới thiệu nội dung:

giáo trình gồm ba module với 11 chương. Module I- Bảo hộ lao động gồm 4 chương: chương 1- đại cương về bảo hộ lao động với những khaió niệm cơ bản các phương pháp phân tích, điều khiển và tổ chức bảo hộ lao động. chương 2- vi khí hậu, với nội dung cơ bản về vi khí hậu, các biện pháp cải thiện vi khí hậu ở nơi làm và rung đối với cơ thể người và các biên pháp bảo vệ,...


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: B1489998958 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 620.86 Chuyên ngành: 620.Công nghệ và hoạt động liên hệ
Số Cutter: T73 Khoa: Khoa Điện - Điện tử
ISBN: Giá tiền: 199
Số trang: 379 Kích thước: 19 x 27 cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
620.86
T73
B1489998958
620.86
T73
B36


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center