ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Bảo vệ các hệ thống điện
Tác giả: Trần Đình Long
Nhà XB: Khoa học và Kỹ thuật
Năm XB: 2008
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Tổng quan về bảo vệ các hệ thống điện, bảo vệ các phần tử chính của hệ thống điện. Giới thiệu việc sử dụng kỹ thuật số và máy tính trong bảo vệ và điều khiển hệ thống điện


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: B1488528254 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 621.31 Chuyên ngành: 620.Công nghệ và hoạt động liên hệ
Số Cutter: T73 Khoa: Khoa Điện - Điện tử - Công nghệ Ôtô
ISBN: Giá tiền: 72
Số trang: 423 Kích thước: 25cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
621.31
T73
B1488528254
621.31
T73
B36


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center