ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tổng hợp đề thi ôn luyện năng lực tiếng nhật N5&N4. Sơ cấp
Tác giả: Đào Thị Hồ Phương
Nhà XB: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm XB: 2015
Ngôn ngữ: Tiếng Nhật
Loại TL: Sách
Số lượng: 3
Hiện có: 4

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: T1488450825 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 495.6 Chuyên ngành: 400.Ngôn ngữ
Số Cutter: D36 Khoa: Ngôn ngữ Nhật
ISBN: Giá tiền: 68
Số trang: 118 Kích thước: 27cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
495.6
D36
T1488450825
495.6
D36
T66


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center