ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Giáo trình tiếng nhật sơ cấp Shin Nihongo no kiso II
Tác giả:
Nhà XB: Thời đại
Năm XB: 2015
Ngôn ngữ: Tiếng Nhật
Loại TL: Sách
Số lượng: 3
Hiện có: 3

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: G1488450368 Danh mục: Sách giáo trình
Mã Dewey: 495.65 Chuyên ngành: 400.Ngôn ngữ
Số Cutter: 00 Khoa: Khoa Ngoại ngữ
ISBN: Giá tiền: 112
Số trang: 293 Kích thước: 27cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
495.65
00
G1488450368
495.65
00
G53


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center