ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Bài tập ngữ pháp tiếng Nhật căn bản
Tác giả: Hoàng Quỳnh
Nhà XB: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm XB: 2016
Ngôn ngữ: Tiếng Nhật
Loại TL: Sách
Số lượng: 3
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: B1488450250 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 495.6 Chuyên ngành: 400.Ngôn ngữ
Số Cutter: H63 Khoa: Khoa Ngoại ngữ
ISBN: Giá tiền: 96
Số trang: 275 Kích thước: 25cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
495.6
H63
B1488450250
495.6
H63
B35


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center