ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tài liệu luyện thi năng lực nhật ngữ N5
Tác giả: Hương Trần
Nhà XB: Thời đại
Năm XB: 2013
Ngôn ngữ: Tiếng Nhật
Loại TL: Sách
Số lượng: 2
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

Tài liệu luyện thi năng lực nhật ngữ N5


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: T1488443547 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 495.6 Chuyên ngành: 400.Ngôn ngữ
Số Cutter: H86 Khoa: Ngôn ngữ Nhật
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 83 Kích thước: 27cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú: + CD

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
495.6
H86
T1488443547
495.6
H86
T35


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center