ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
10 phút tự học tiếng nhật mỗi ngày
Tác giả:
Nhà XB: Thời đại
Năm XB: 2014
Ngôn ngữ: Tiếng Nhật
Loại TL: Sách
Số lượng: 3
Hiện có: 3

Giới thiệu nội dung:

10 phút tự học tiếng nhật mỗi ngày


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: 01488441853 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 495.68 Chuyên ngành: 400.Ngôn ngữ
Số Cutter: 00 Khoa: Khoa Ngoại ngữ
ISBN: Giá tiền: 80
Số trang: 219 Kích thước: 21cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú: +1CD

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
495.68
00
01488441853
495.68
00
107


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center