ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
1038 sự cố trên phần cứng máy vi tính
Tác giả: VN-GUIDE
Nhà XB: NXB. Thống kê
Năm XB: 200
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: 01487919141 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 004 Chuyên ngành: 004.Xử lý dữ liệu- Tin học
Số Cutter: V60 Khoa: Khoa công nghệ thông tin
ISBN: Giá tiền: 72
Số trang: 843 Kích thước: 21
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
004
V60
01487919141
004
V60
103


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center