ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
C#2005 Lập trình cơ bản
Tác giả: Phạm Hữu Khang, Đoàn Thiện Ngân
Nhà XB: Lao động Xã hội
Năm XB: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# 2005. Hướng dẫn làm việc với Visual studio.net 2005, chương trình C# 2005, kiểu dữ liệu trong C#.net, phép toán và chuyển đổi các kiểu dữ liệu, định nghĩa và sử dụng kiểu generic, phát biểu điều khiển, kiểm soát ngoại lệ và gỡ lỗi chương trình, quản lý hệ thống

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: C1487562411 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 005.1 Chuyên ngành: 005.Lập trình máy tính, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: P43 Khoa: Khoa công nghệ thông tin
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 432 Kích thước: 24
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
005.1
P43
C1487562411
005.1
P43
C02


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center