ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Thiết kế trực quan với UML và Rational Rose
Tác giả: Lê Minh Trung
Nhà XB: Thống kê
Năm XB: 2004
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: T1487390415 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 005.117 Chuyên ngành: 004.Xử lý dữ liệu- Tin học
Số Cutter: L46 Khoa: Khoa công nghệ thông tin
ISBN: Giá tiền: 30
Số trang: 241 Kích thước: 21cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
005.117
L46
T1487390415
005.117
L46
T45


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center