ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
3ds max at a glance
Tác giả: George Maestri
Nhà XB: Wiley Pub
Năm XB: 2008
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

One look and you"ll see that this 3ds Max book is different from all the others. It presents the core 3ds Max features in pages packed with striking graphics that perfectly illustrate the concepts. Each page is loaded with detailed explanations on crucial components, such as the 3ds Max interface, modeling and animation tools, rendering settings, and more. Engaging step-by-step lessons and tasks provide hands-on reinforcement as you learn. Create textures, learn rigging, bring biped characters to life—even create hair with this beautiful, full-color guide.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: 01487034728 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 006.696 Chuyên ngành: .005 Lập trình, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: G46 Khoa: Khoa công nghệ thông tin
ISBN: 9780470179840 Giá tiền: 0
Số trang: 0 Kích thước: 24cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
006.696
G46
01487034728
006.696
G46
337


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center