ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL Server 2000 : Xây dựng ứng dụng kế toán
Tác giả: Phạm Hữu Khang
Nhà XB: NXB. Giáo dục
Năm XB: 2002
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Giới thiệu kỹ năng lập trình, kỹ thuật ứng dụng SQL và ứng dụng thực tiễn, xây dựng các phát biểu SQL các tính năng đặc biệt phát triển một số thủ tục tính tồn quỹ, tồn kho theo 3 phương pháp, tính công nợ phải thu chi và một số thủ tục chuyên nghiệp khác

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: L1486981528 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 005.2 Chuyên ngành: 005.Lập trình máy tính, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: P43 Khoa: Khoa công nghệ thông tin
ISBN: Giá tiền: 49
Số trang: 494 Kích thước: 24cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
005.2
P43
L1486981528
005.2
P43
L37


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center