ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Biển gọi: Thơ
Tác giả: Thuận Hữu
Nhà XB: NXB. Đà nẵng
Năm XB: 200
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: B1484651466 Danh mục: Tâm lý học
Mã Dewey: 895.922 Chuyên ngành: 800.Văn học và Tu từ học
Số Cutter: T48 Khoa: Sách Kỹ năng
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 114 Kích thước: 24
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
895.922
T48
B1484651466
895.922
T48
B54


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center