ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Cuộc chiến với khổng lồ con đường trăm năm
Tác giả: Hoàng Đình Long
Nhà XB: Thế giới
Năm XB: 2008
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 2
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: C1484210025 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 900 Chuyên ngành: 900.Địa lý và Lịch sử
Số Cutter: H63 Khoa: Nhóm Truyện thơ văn
ISBN: Giá tiền: 21
Số trang: 91 Kích thước: 19cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
900
H63
C1484210025
900
H63
C86


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center