ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Nhận thức từ tiền đề ngôn ngữ và hoạt động thực tiễn: Hệ thống gồm 36 bài soạn theo hướng phân tích vận dụng dùng cho giảng dạy và tham khảo
Tác giả: Nguyễn Lai
Nhà XB: Từ điển bách khoa
Năm XB: 2012
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: N1484208144 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 800 Chuyên ngành: 800.Văn học và Tu từ học
Số Cutter: N48 Khoa: Nhóm Truyện thơ văn
ISBN: Giá tiền: 120
Số trang: 466 Kích thước: 21
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
800
N48
N1484208144
800
N48
N43


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center