ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Lai rai món Huế
Tác giả: Thanh Tùng
Nhà XB: NXB. Thuận hóa
Năm XB: 2013
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: L1484207877 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 895.922803 Chuyên ngành: 800.Văn học và Tu từ học
Số Cutter: T43 Khoa: Nhóm Truyện thơ văn
ISBN: Giá tiền: 60
Số trang: 190 Kích thước: 21
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
895.922803
T43
L1484207877
895.922803
T43
L35


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center