ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Anh hùng thời loạn= The heroes in the civil war
Tác giả: Hoàng Đình Long
Nhà XB: Văn hóa Thông tin
Năm XB: 2010
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 3
Hiện có: 3

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: A1484207158 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 895.922 Chuyên ngành: .005 Lập trình, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: H63 Khoa: Nhóm Truyện thơ văn
ISBN: Giá tiền: 30
Số trang: 59 Kích thước: 20cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú: song ngữ

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
895.922
H63
A1484207158
895.922
H63
A54


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center