ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Vương Thuý Kiều
Tác giả: Hoàng Đình Long
Nhà XB: NXB. Thế giới
Năm XB: 2006
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 2
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: V1484207055 Danh mục: Văn học
Mã Dewey: 800 Chuyên ngành: 800.Văn học và Tu từ học
Số Cutter: H63 Khoa: Nhóm Truyện thơ văn
ISBN: Giá tiền: 9
Số trang: 59 Kích thước: 19cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
800
H63
V1484207055
800
H63
V86


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center