ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Autodesk 3DS Max
Tác giả: Lưu Triều Nguyên
Nhà XB: Lao động xã hội
Năm XB: 0
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: A1484121693 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 004 Chuyên ngành: 004.Xử lý dữ liệu- Tin học
Số Cutter: L88 Khoa: Khoa Công nghệ thông tin
ISBN: Giá tiền: 98
Số trang: 420 Kích thước: 25cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
004
L88
A1484121693
004
L88
A98


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center