ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Giáo trình Kế toán Tài chính Quyển 3
Tác giả: Đặng Ngọc Vàng Ch.b
Nhà XB: Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Năm XB: 2015
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 5
Hiện có: 3

Giới thiệu nội dung:

Trình bày các nội dung về kế toán tài chính như: kế toán các khoản đầu tư tài chính, kế toán phải thu - trả nội bộ, kế toán thuế, bảng cân đối kế toán...


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: G1483154819 Danh mục: Điện ảnh, Âm nhạc
Mã Dewey: 657 Chuyên ngành: 780.Âm nhạc
Số Cutter: D36 Khoa: Khoa Tài chính kế toán
ISBN: Giá tiền: 129
Số trang: 335 Kích thước: 27 cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: 4 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
657
D36
G1483154819
657
D36
G53


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center