ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Chúa tể những chiếc nhẫn: Hai toà tháp T2
Tác giả: Tolkien, J. R. R.
Nhà XB: NXB.Văn học
Năm XB: 2013
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: C1481876709 Danh mục: Kỹ năng - Nghệ thuật sống
Mã Dewey: 823 Chuyên ngành: 800.Văn học và Tu từ học
Số Cutter: T65 Khoa: Sách Kỹ năng
ISBN: Giá tiền: 115000
Số trang: 454 Kích thước: 24cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
823
T65
C1481876709
823
T65
C48


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center