ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh : Truyện dài
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Nhà XB: NXB. Trẻ
Năm XB: 2015
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: T1481875121 Danh mục: Kỹ năng - Nghệ thuật sống
Mã Dewey: 895.92234 Chuyên ngành: 800.Văn học và Tu từ học
Số Cutter: N48 Khoa: Sách Kỹ năng
ISBN: 9786041000698 Giá tiền: 82
Số trang: 378 Kích thước: 20cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
895.92234
N48
T1481875121
895.92234
N48
T65


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center