ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Đại cương Lịch sử Việt nam/ Tập II(1858-1945)
Tác giả: Đinh Xuân Lâm
Nhà XB: Giáo dục
Năm XB: 5
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: D1481340091 Danh mục: Điện ảnh, Âm nhạc
Mã Dewey: 957.7704 Chuyên ngành: 900.Địa lý và Lịch sử
Số Cutter: D56 Khoa: Nhóm chính trị
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 383 Kích thước:
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
957.7704
D56
D1481340091
957.7704
D56
D35


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center