ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Software testing: testing across the entire software development life
Tác giả: Everett, Gerald D
Nhà XB:
Năm XB: 2004
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 2
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: S1481101039 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 005.1 Chuyên ngành: 004.Xử lý dữ liệu- Tin học
Số Cutter: E84 Khoa: Khoa Công nghệ thông tin
ISBN: 9780471793717 Giá tiền: 0
Số trang: 261 Kích thước:
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
005.1
E84
S1481101039
005.1
E84
S64


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center