ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
DVD Studio Pro 2 Solutions
Tác giả: Sadun, Erica
Nhà XB: San Francisco
Năm XB: 2004
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: D1481093686 Danh mục: Giáo dục
Mã Dewey: 004 Chuyên ngành: 400.Ngôn ngữ
Số Cutter: S23 Khoa: Khoa Ngoại ngữ
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 384 Kích thước: 23cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
004
S23
D1481093686
004
S23
D83


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center