ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Adobe Photoshop Lightroom Workflow: The Digital Photographer
Tác giả: Grey, Tim
Nhà XB: Wiley Pubilshing
Năm XB: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: A1481093392 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 006.69 Chuyên ngành: .005 Lập trình, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: G74 Khoa: Khoa công nghệ thông tin
ISBN: 9780470119198 Giá tiền: 0
Số trang: 207 Kích thước: 26cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
006.69
G74
A1481093392
006.69
G74
A36


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center