ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
The Hidden Power of Photoshop Elments 3
Tác giả: Lynch, Richard
Nhà XB: San Francisco
Năm XB: 0
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 2
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: T1480996038 Danh mục: Giáo dục
Mã Dewey: 006.6 Chuyên ngành: 400.Ngôn ngữ
Số Cutter: L96 Khoa: Khoa Ngoại ngữ
ISBN: 0782143857 Giá tiền: 0
Số trang: 0 Kích thước: 25cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
006.6
L96
T1480996038
006.6
L96
T44


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center