ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
CoursePrep examguide/studyguide MCSA exam 70-218 : managing a Microsoft
Tác giả: Sellers, Joseph P.
Nhà XB: San Francisco
Năm XB: 2002
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 5
Hiện có: 5

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: C1480993562 Danh mục: Khoa học xã hội
Mã Dewey: 004.6 Chuyên ngành: 400.Ngôn ngữ
Số Cutter: S45 Khoa: Khoa Ngoại ngữ
ISBN: 0619130164 Giá tiền: 0
Số trang: 269 Kích thước: 24cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
004.6
S45
C1480993562
004.6
S45
C68


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center