ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Systems analysis and design In a Changing World
Tác giả: Satzinger, B. Robert
Nhà XB: San Francisco
Năm XB: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 2
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: S1480993061 Danh mục: Khoa học tự nhiên
Mã Dewey: 004.2 Chuyên ngành: 004.Xử lý dữ liệu- Tin học
Số Cutter: S28 Khoa: Khoa công nghệ thông tin
ISBN: 1418837660 Giá tiền: 0
Số trang: 669 Kích thước: 25cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
004.2
S28
S1480993061
004.2
S28
S97


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center