ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Adminnistering Windows Server 2008 Server Core
Tác giả: John P. Mueller
Nhà XB: San Francisco
Năm XB: 2008
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: A1480989848 Danh mục: Mỹ thuật, Kiến trúc
Mã Dewey: 005.7 Chuyên ngành: 400.Ngôn ngữ
Số Cutter: J64 Khoa: Khoa công nghệ thông tin
ISBN: 9780470238400 Giá tiền: 0
Số trang: 667 Kích thước: 24cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: 1 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
005.7
J64
A1480989848
005.7
J64
A36


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center