ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
IMovie 3 solutions : tips, tricks, and special effects
Tác giả: Erica Sadun
Nhà XB: San Francisco
Năm XB: 2002
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

Including: Adding logos and watermarks to your movies; Producing exciting picture-in-picture effects; Creating larger and more dynamic title sequences; Combining animated elements with your iMovie footage; Designing interactive QuickTime skins that surround your iMovie videos; Converting your PowerPoint presentations into iMovie form; Authoring captions and subtitles for your movies; Building your own iMovie plug-ins


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: I1480985312 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 778.59 Chuyên ngành: 778.Trường phái, thể loại nhiếp ảnh
Số Cutter: E75 Khoa: Khoa Công nghệ thông tin
ISBN: 0782142478 Giá tiền: 0
Số trang: 260 Kích thước: 26cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
778.59
E75
I1480985312
778.59
E75
I46


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center