ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Beating the finanacial futures market: Combining small biases into powerful money making strtegies
Tác giả:
Nhà XB:
Năm XB: 0
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 2
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: B1480938555 Danh mục: Điện ảnh, Âm nhạc
Mã Dewey: 332.63 Chuyên ngành: 400.Ngôn ngữ
Số Cutter: 00 Khoa: Khoa Ngoại ngữ
ISBN: 100470038659 Giá tiền: 0
Số trang: 245 Kích thước: 22
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
332.63
00
B1480938555
332.63
00
B43


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center