ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
The many faces of the superword: Yuri Golfand memorial volume
Tác giả: Edited by M. Shifman
Nhà XB: 2000
Năm XB: 0
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Sách
Số lượng: 3
Hiện có: 3

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: T1480935087 Danh mục: Khoa học tự nhiên
Mã Dewey: 539.7 Chuyên ngành: 400.Ngôn ngữ
Số Cutter: E35 Khoa: Khoa Điện - Điện tử - Công nghệ Ôtô
ISBN: 9810242069 Giá tiền: 0
Số trang: 677 Kích thước:
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
539.7
E35
T1480935087
539.7
E35
T44


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center