ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Bài tập kỹ thuật điện
Tác giả: Đặng Văn Đào
Nhà XB: Giáo dục
Năm XB: 2014
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 5
Hiện có: 5

Giới thiệu nội dung:

Hệ thống hóa kiến thức và hướng dẫn làm bài tập kỹ thuật điện


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: B1477299607 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 621.3 Chuyên ngành: 600.Công nghệ (khoa học ứng dụng)
Số Cutter: D36 Khoa: Khoa Điện - Điện tử - Công nghệ Ôtô
ISBN: 9786040037700 Giá tiền: 40
Số trang: 191 Kích thước: 24cm
Nơi lưu trữ: Vị trí: 5
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
621.3
D36
B1477299607
621.3
D36
B35


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center