ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Bài tập kỹ thuật điện trắc nghiệm và tự luận
Tác giả: Phan Thị Huệ
Nhà XB: Khoa học và Kĩ thuật
Năm XB: 2014
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 5
Hiện có: 5

Giới thiệu nội dung:

Hệ thống hóa kiến thức và hướng dẫn làm bài tập kỹ thuật điện


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: B1477299605 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 621.3 Chuyên ngành: 600.Công nghệ (khoa học ứng dụng)
Số Cutter: P43 Khoa: Khoa Điện - Điện tử - Công nghệ Ôtô
ISBN: 8935048920860 Giá tiền: 42
Số trang: 144 Kích thước: 24cm
Nơi lưu trữ: Vị trí: 5
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
621.3
P43
B1477299605
621.3
P43
B35


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center