ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Bài tập điều khiển tự động
Tác giả: Nguyễn Công Phương
Nhà XB: Khoa học và Kĩ thuật
Năm XB: 2013
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 5
Hiện có: 5

Giới thiệu nội dung:

Tập hợp các bài tập về các hệ phương trình tuyến tính của điều chỉnh tự động. Các bài tập về hệ không tuyến tính của hệ điều chỉnh tự động. Bài tập hệ tối ưu, số, tự hiệu chỉnh và mô hình hoá. Mỗi phần có giải đáp kèm theo


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: B1477299585 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 629.8076 Chuyên ngành: 600.Công nghệ (khoa học ứng dụng)
Số Cutter: N48 Khoa: Khoa Điện - Điện tử - Công nghệ Ôtô
ISBN: 8935048920050 Giá tiền: 252
Số trang: 442 Kích thước: 27cm
Nơi lưu trữ: Vị trí: 5
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
629.8076
N48
B1477299585
629.8076
N48
B35


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center