ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Lối tư duy của người thông minh
Tác giả: Art Markman
Dịch giả: Khánh Chương
Nhà XB: NXB Lao động- Xã hội
Năm XB: 2015
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 3
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: L1476945762 Danh mục:
Mã Dewey: 153.43 Chuyên ngành: 110.Siêu hình học
Số Cutter: A78 Khoa: Nhóm tài liệu tổng hợp
ISBN: Giá tiền: 79000
Số trang: 311 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Vị trí:
Tái bản: 1 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
153.43
A78
L1476945762
153.43
A78
L65


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center