ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
90 giây thu hút bất kỳ ai
Tác giả: Nicholas Boothman
Dịch giả: Hoàng Thái
Nhà XB: NXB Lao động- Xã hội
Năm XB: 2015
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 3
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: 01476945752 Danh mục:
Mã Dewey: 158.2 Chuyên ngành: 110.Siêu hình học
Số Cutter: N53 Khoa: Nhóm tài liệu tổng hợp
ISBN: Giá tiền: 59000
Số trang: 231 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Vị trí:
Tái bản: 1 Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
158.2
N53
01476945752
158.2
N53
904


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center