ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
100 câu hỏi về biển đảo
Tác giả: Ban tuyên giáo Trung Ương
Nhà XB: Thông tin và truyền thông
Năm XB: 2004
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 4
Hiện có: 4

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá: biển đảo

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: 01417229791 Danh mục: Văn hóa - Xã hội
Mã Dewey: 959.7043 Chuyên ngành: 950.Lịch sử châu Á - Viễn Đông
Số Cutter: B36 Khoa: Truyền thông & Báo chí
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 254 Kích thước: 21cm
Nơi lưu trữ: Vị trí: T5-1
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
959.7043
B36
01417229791
959.7043
B36
100


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center