ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Đà Nẵng xưa - Danang in an ancient time
Tác giả:
Nhà XB: Thời đại
Năm XB: 2011
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá: Đà nẵng

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: D1413767933 Danh mục: Văn hóa - Xã hội
Mã Dewey: 959.751 Chuyên ngành: 950.Lịch sử châu Á - Viễn Đông
Số Cutter: 00 Khoa: Khoa Quản trị kinh doanh
ISBN: Giá tiền:
Số trang: 99 Kích thước: 19cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí: T10-4
Tái bản: 1 Ghi chú: hình ảnh

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
959.751
00
D1413767933
959.751
00
D36


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center