ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Chiến lược biển Việt Nam: Từ quan điểm đến thực tiễn
Tác giả: Phạm Văn Linh… [và những người khác]
Nhà XB: Chính trị Quốc gia
Năm XB: 2010
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: C1409276901 Danh mục: Khoa học xã hội
Mã Dewey: 320.1509597 Chuyên ngành: 320.Chính trị học
Số Cutter: P43 Khoa: Nhóm Truyện thơ văn
ISBN: Giá tiền:
Số trang: 379 Kích thước: 21 cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
320.1509597
P43
C1409276901
320.1509597
P43
C45


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center