ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tác phẩm mang tính lịch sử. T.1, Cuộc đời hoạt động cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác giả: Tập thể tác giả
Nhà XB: Chính trị - Hành chính
Năm XB: 2012
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: C1409276890 Danh mục: Khoa học xã hội
Mã Dewey: 959.704092 Chuyên ngành: 950.Lịch sử châu Á - Viễn Đông
Số Cutter: T37 Khoa: Nhóm chính trị
ISBN: Giá tiền: 325000
Số trang: 445 Kích thước: 27 cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
959.704092
T37
C1409276890
959.704092
T37
C48


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center