ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tác phẩm mang tính lịch sử. T.2, Những tác phẩm mang tính lịch sử
Tác giả: Tập thể tác giả
Nhà XB: Chính trị - Hành chính
Năm XB: 2012
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: C1409276889 Danh mục: Khoa học xã hội
Mã Dewey: 959.704092 Chuyên ngành: 950.Lịch sử châu Á - Viễn Đông
Số Cutter: T37 Khoa: Khoa Khoa học cơ bản
ISBN: Giá tiền: 325000
Số trang: 451 Kích thước: 27 cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
959.704092
T37
C1409276889
959.704092
T37
C48


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center