ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Các phương pháp sư phạm
Tác giả: Guy Palmade
Dịch giả: Song Kha
Nhà XB: Thế giới
Năm XB: 2002
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: C1409276867 Danh mục: Kỹ năng - Nghệ thuật sống
Mã Dewey: 371.3 Chuyên ngành: 370.Giáo dục
Số Cutter: G89 Khoa: Sách Kỹ năng
ISBN: Giá tiền: 12000
Số trang: 147 Kích thước: 18 cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
371.3
G89
C1409276867
371.3
G89
C33


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center