ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Con người có thể thu năng lượng trực tiếp từ bên ngoài
Tác giả: Nguyễn Đình Phư
Nhà XB: Văn hóa thông tin
Năm XB: 1999
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: C1409276865 Danh mục: Khoa học tự nhiên
Mã Dewey: 304.2 Chuyên ngành: 300.Khoa học xã hội
Số Cutter: N48 Khoa: Sách Kỹ năng
ISBN: Giá tiền:
Số trang: 318 Kích thước: 20 cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
304.2
N48
C1409276865
304.2
N48
C66


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center