ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Hạt giống tâm hồn từ những điều bình dị. T.4
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà XB: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Năm XB: 2004
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Sách
Số lượng: 1
Hiện có: 2

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: H1409276741 Danh mục: Kỹ năng - Nghệ thuật sống
Mã Dewey: 808.83 Chuyên ngành: 800.Văn học và Tu từ học
Số Cutter: N45 Khoa: Sách Kỹ năng
ISBN: Giá tiền:
Số trang: 164 Kích thước: 21 cm
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

Nhãn tài liệu

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Đông Á
808.83
N45
H1409276741
808.83
N45
H38


BÌNH LUẬN
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center